Com hem de netejar les orelles del nostre gos?

Com hem de netejar les orelles del nostre gos?

La neteja de les orelles del nostre gos és un hàbit que hauríem de fer de manera periòdica, sigui un cadell o un gos adult. És molt important tenir una higiene regular de les orelles de la nostra mascota per evitar qualsevol malaltia que pugui sorgir en el seu canal...